a毛看片免费观看视频下载

  1. <form id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></form>
   <address id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></nobr></address>

   MAARA KONAK

   maara?

   Ge?mi?te U?hisar b?lge Papaz?n?n ?zel konutu (manse) olarak kullan?lm?? olan bu g?rkemli Konak, Museum Hotel taraf?ndan yürütülen titiz bir restorasyon ?al??mas? sonras?nda Kapadokya b?lgesinin en se?kin etkinlik mekanlar?ndan biri haline d?nü?türülmü?tür.

   Maara, Türkiye’nin tek Relais & Chateaux oteli olan ?düllü Museum Hotel’in yeni konsept projesidir. Bu de?erli projenin ilk yap?lanmas? olan Maara Konak ise Kapadokya b?lgesinde venue, yemek ve servis kalitesi a??s?ndan ?nemli farkl?l?klar sunmaktad?r.

   ?st kattaki geleneksel ta? mimariden olu?an b?lümün ge?mi?te ya?am yeri olarak, alt kattaki kayadan oyma (ma?ara) yap?lar?n ise hizmetk?r odas?, mutfak, depo ve ibadet alan? olarak kullan?ld??? dü?ünülmektedir. Bu b?lümler günümüzde Eyvan (büyük salon), Bende (hizmetk?r), Hazne (kiler, depo) ve Ma?ara olarak isimlendirilmi?tir.

   310 m2 kapal? alan ve 475 m2 a??k alan ve teraslardan olu?an, Kapadokya’n?n en güzel manzaralar?ndan birine sahip olan Maara Konak, 230 ki?ilik a??k alanlar? ve iki kat?nda toplam 140 ki?ilik kapal? alanlar? ile ?zel yemek, toplant?, butik dü?ün, kokteyl, parti ve mini konser organizasyonlar? i?in hizmet vermektedir.

   Daha detayl? bilgi i?in lütfen [email protected] email adresimizden bizlerle ba?lant?ya ge?iniz.

   Museum Hotel Cappadocia MAARA KONAK
   Museum Hotel Cappadocia MAARA KONAK
   Museum Hotel Cappadocia MAARA KONAK
   Museum Hotel Cappadocia MAARA KONAK
   Museum Hotel Cappadocia MAARA KONAK
   Museum Hotel Cappadocia MAARA KONAK
   Museum Hotel Cappadocia MAARA KONAK
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright