a毛看片免费观看视频下载

  1. <form id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></form>
   <address id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy><nobr id=maUgPTfzy></nobr></nobr></address>

   M?ZE KONSEPT?

   2003 y?l?ndan bu yana faaliyet g?steren ve dünyan?n ilk müze konseptli oteli olan Museum Hotel’de, Nev?ehir Müzesine kay?tl? Hitit, Roma, Sel?uklu ve Osmanl? d?nemlerine ait yüzlerce paha bi?ilmez tarihi eserler tüm otel odalar?nda, genel alanlarda, ma?ara tünellerde ve otel restoran?nda büyük bir titizlik ile sergilenmektedir. 

   Museum Hotel ayr?ca, Kapadokya kültürünü, mimarisini, geleneklerini, ya?am tarz?n?, unutulmaya yüz tutmu? tarihi Kapadokya mutfa??n? ve hatta unutulan y?resel giyim tarz?n? kendine has “ya?ayan müze” konsepti ile misafirlerinin deneyimine sunmaktad?r. Binlerce y?ll?k tarihi ma?aralar?n ve b?lgenin ta? i??ili?inin en g?rkemli ?rnekleri olan ta? evlerin ve konaklar?n restore edilmesi ile hayata ge?en Museum Hotel’de “ya?ayan müze” konsepti ?ok daha büyük anlam kazanmaktad?r.

    

   Museum Hotel Cappadocia M?ZE KONSEPT?
   Museum Hotel Cappadocia M?ZE KONSEPT?
   Museum Hotel Cappadocia M?ZE KONSEPT?
   Museum Hotel Cappadocia M?ZE KONSEPT?
   Museum Hotel Cappadocia M?ZE KONSEPT?
   Museum Hotel Cappadocia M?ZE KONSEPT?
   Museum Hotel Cappadocia M?ZE KONSEPT?
   Museum Hotel Cappadocia
   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright